Kontakty

Magnetické upínače

Permanentné magnetické upínače pre brúsenie využívajú silu permanentných magnetov na vytvorenie dostatočnej upínacej sily potrebnej pri brúsení, leštení, montážnych prácach a pod. V súčasnosti sa vyrábajú iba s neodýmovým magnetickým systémom, ktorý zaručuje vynikajúcu upínaciu silu. Zapínanie a vypínanie upínača sa vykonáva mechanicky pomocou kľúča. Vo vypnutom stave je magnetické pole uzavreté v telese upínača, zatiaľ čo v zapnutom stave je vhodne nasmerované cez pólovú dosku do upínaného obrobka.