Kontakty

Senzorová fólie

Je to špeciálna fólia zložená z miniatúrnych čiastočiek niklu rôsolovitého charakteru s rozmermi 75 x 75 mm. Pomocou tejto fólie môžeme sledovať smer magnetického poľa. A to tak, že fólia buď stmavne (pole kolmo na fóliu), alebo sa zosvetlí (opačný prípad).