Kontakty

Kovy a chemikálie

Hľadáte vhodné kovy či látky pre magnetické či fyzikálne pokusy? Dodávame aj kovy a chemikálie, ktoré sú na tuzemskom trhu menej dostupné – Antimón, Bizmut, Bronz, Cín, Gálium, Germánium, Hafnium, Horčíková páska, Chróm, Indium, Meď, Molybdén, Nikel, Niób, Oxid Železitý Fe2O3, Palladium, Platina, Striebro, Tantal, Túlium, Wolfrám, Ytrium, Zinok, Zirkónium. Vyberte si typ a balenie.