Kontakty

Magnet fishing 7 – Obmedzenia a pravidlá lovu na magnetic fishing

Zveřejněno: 2019-10-11 10:25:33
Kategorie: Magnety na každý deň

Obmedzenie magnetického lovu.

Má magnet fishing nejaké obmedzenia? Môžete loviť všade, alebo je to niekde zakázané? Ako je to s magnetickým rybárčením v iných krajinách? Môže byť silný magnet súčasťou batožiny v lietadle? Odpovede nájdete v siedmom diele seriálu o magnetickom rybárčení.

Zo šiesteho dielu o magnetickom rybárčení už asi už viete, v ktorých lokalitách možno nájsť zaujímavé nálezy.

Magnet fishing na Slovensku – môžete loviť všade, alebo je to niekde zakázané?

Pravidlá magnetického rybárčenia na Slovensku.

V Česku a na Slovensku je magnetic fishing legálny. Pravdepodobne nemáme zákon, ktorý by zakazoval jeho prevádzkovanie, treba však dodržiavať niekoľko pravidiel.

Ak budete robiť magnetic fishing na verejne prístupných miestach, je to legálne. Vyhnite sa však lovu v:

  • ochranných pásmach vodného zdroja,
  • národných parkoch,
  • chránených oblastiach CHKO,
  • archeologických náleziskách – zoznam archeologických nálezísk nájdete na Wikipédii,
  • mestských pamiatkových zónach.

Pri vytipovanej vodnej ploche si zistite, či nie je v súkromnom vlastníctve. Pokiaľ áno, na magnetické rybárčenie treba získať od vlastníka povolenia.

Ako je to s magnetickým rybárčením v iných krajinách?

Magnetické rybárčenie v iných krajinách.

Ak sa chystáte s magnetmi na magnet fishing do zahraničia, pozor na legislatívu danej krajiny. Pre zaujímavosť sa pozrite, aké sú obmedzenia napríklad vo Francúzsku alebo Veľkej Británii.

Francúzsko – Vo Francúzsku je magnetický lov legálny. Ak však plánujete hľadať historické alebo umelecké predmety, obráťte sa na miestny úrad a požiadajte o osobitné povolenie.

Veľká Británia – Vo Veľkej Británii je magnet fishing legálny, ale je potrebné riadiť sa Kódexom pre detekciu kovov.

Osobitný pozor si dajte v krajinách, ako je napríklad Egypt, kde na zaobchádzanie s archeologickými nálezmi či ich vývoz platia prísne pravidlá, zákazy a obmedzenia.

V niektorých krajinách, a to aj v Európe, je zakázané pohybovať sa, a teda aj loviť, napríklad v prístavoch alebo blízko vojenských základní. Radšej si vždy vopred overte platné predpisy krajiny, ktorú chcete so silným magnetom navštíviť.

Môže byť silný magnet súčasťou batožiny v lietadle?

Cestovanie lietadlom so silným neodýmovým magnetom.

Povolenie na cestovanie so silným neodýmovým magnetom nie je úplne samozrejmé. Závisí to od letiska a leteckej spoločnosti, s ktorou budete cestovať.

Z bezpečnostných pravidiel Letiska Bratislava sa o zákaze prepravy magnetov veľa nedozviete. Ale napríklad České aerolínie – ČSA v prepravných podmienkach uvádzajú len to, že cestujúci nesmú prepravovať magnetický materiál. Podrobnejšie podmienky prepravy sa dozviete priamo od dopravcu.

Letecké spoločnosti Travel Service či Lufthansa sa o magnetoch v prepravných podmienkach nezmieňujú.

Pri bezpečnostnej kontrole batožiny radšej počítajte s tým, že detekčné zariadenie magnet odhalí, pravdepodobne ho označí ako ťažký kov a budete musieť vysvetliť, o čo ide. Na niektorých letiskách mávajú prístroje na meranie magnetického poľa.

Pred odletom v leteckej spoločnosti je lepšie zistiť si podmienky prepravy so silným neodýmovým magnetom vopred. Pred odbavovaním pre istotu oznámte zamestnancom bezpečnostnej kontroly, že prevážate fishing magnet a opýtajte sa, či si ho môžete vziať do lietadla. Predídete tak prípadným problémom pri odbavovaní.

Iné podmienky môžu platiť pre predmety prevážané priamo na palube, a odlišné pre batožinu prepravovanú v batožinovom priestore lietadla.

Sledujte ďalšie magnetické zaujímavosti a tipy nielen na magnet fishing na blogu Unimagnet.

Související články

Sdílet obsah článku