Kontakty

Ferrofluid

Ferrofluid je tekutina s mikroskopickými částicami magnetitu, reaguje na magnetické pole. Hodí sa na pokusy, obľúbili si ho aj umelci pre kreatívnu tvorbu. Priložte silný magnet a nechajte kvapalinu tiecť napríklad do kopca.

Magnetizmus Ferrofluidu je stabilný, nevyčerpá sa, dá sa použiť viackrát. Po pokusu ho kvapkadlom preneste naspäť do fľaštičky. Balenie obsahuje pár Petriho misiek a sklenenú fľaštičku s kvapkadlom.

Ferrofluid spôsobuje škvrny na oblečení i pokožke. Používajte staršie oblečenie či zásteru, rukavice a ochranné okuliare. Svojou konzistenciou pripomína ortuť, nie je však toxický. Ferrofluid využívajú taktiež umelci. Vyberte si objem balenia a roztancujte kvapalinu Ferrofluid.