Kontakty

Kvádre

Kvádre z neodymu – udržia dvierka, separujú nežiaduce prvky

Menšie kvádrové neodymové magnety sa hodia pre uzatváracie mechanizmy dvierok, okien, tie väčšie nachádzajú využitie v generátoroch, v držiakoch materiálov a náradia, pri fyzikálnych experimentoch. Poslúžia rovnako ako magnetické separátory nežiaducich prvkov, klinčekov, skrutiek v mlynoch alebo iných potravinárskych či poľnohospodárskych podnikoch. Výhodou kvádrových magnetov je obdĺžnikový tvar – poskladajte ich vedľa seba v ľubovoľnom počte.

Kvádrové magnety majú severný a južný pól na oboch najväčších plochách, sú magnetizované axiálne. Na upevnenie použite pevné lepidlo UHU 300, prípadne magnet vlisujte do vyfrézovaného otvoru.

Nalepte či vlisujte kvádrový magnet do dvierok, použite ho ako separátor.